idea-realitzable-blau

Hi ha algú més que opini que la meva idea és realitzable?

Vine a la Jornada i tindràs l’oportunitat de conèixer 10 projectes empresarials d’èxit.

Vídeo de presentació dels projectes participants a la jornada

Business Angel o Àngel Inversor és una persona física que inverteix una part del seu patrimoni en una empresa potencialment innovadora, i qui, a més dels seus diners, pot aportar gratuïtament a disposició de l’emprenedor les seves habilitats, la seva experiència, les seves xarxes relacionals i una part del seu temps.

Font: Wikipèdia

El projecte CoMeDPro és un projecte finançat per la Unió Europea i liderat per Catalunya, del qual en són socis Israel i Sardenya (Itàlia). El seu objectiu és impulsar la competitivitat de les empreses productores d’oli i vi, la millora de la seva gestió i la formació dels seus responsables, el foment de la relació amb altres empreses tant del territori com internacionals, el suport a la promoció i comercialització de la producció local i la participació en una xarxa empresarial mediterrània conjunta amb els altres països socis.

Entre les activitats que inclou el CoMeDPro, hi ha l’organització de trobades entre persones o empreses amb nous projectes i altres d’interessades a col·laborar-hi, a través de la jornada d’Àngels Inversors.

Aquestes accions responen a l’objectiu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de reforçar l’activitat innovadora i de creixement empresarial ja sigui en el desenvolupament d’activitats existents o en la implantació de noves iniciatives empresarials. Per això des de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries s’encoratja les empreses del sector a participar dels esdeveniments que potencien i reforcen la seva competitivitat.

Direcció General d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries

 

Per més informació: Web CoMeDPro, Facebook, Twitter (@ENPI_CoMeDPro)