Qui és el Partner?

És una persona que vol ser soci d’un projecte empresarial, el seu objectiu és treure’n rendiment econòmic a risc, és a dir, cobrarà segons els resultats de l’empresa i en la proporció que prèviament s’hagi acordat.

Quan necessito un Partner?

Quan tinc un projecte empresarial que em veig incapaç de realitzar exitosament sense l’aportació executiva d’un especialista en àrees que desconec.

Quan el projecte encara és en un estat inicial i no genera ingressos o pocs, aleshores costejar un especialista és inviable. És el moment d’incorporar un soci, un Partner.

Quan necessito implicació i compromís, raonar en profunditat la casuística del sector i obtenir aportacions de valor, tan de caire estratègic, com comercial, com productiu…

Perfil del Partner

Especialista amb estudis o 3 anys d’experiència en especialitats empresarials com la direcció, estratègia, economia i finances, màrqueting i comunicació, programació i Eines TIC…

Com aconsegueixo un Partner?

Presentant la teva idea i sent un dels fins a 20 projectes presents en aquest web.

Com puc ser un Partner?

Cal que omplis el formulari d’Inscripció a la Jornada, això t’inclourà a la nostra base de dades i si un emprenedor cerca un perfil com el teu, engegarem una ronda de contactes. El primer pas serà confirmar les teves dades de formació i experiència, cal que tinguis molt clar que el perfil d’un Partner és algú que necessàriament ha de tenir estudis superiors i/o un mínim de tres anys d’experiència en alguna àrea de responsabilitat empresarial. Recorda que el Partner és un soci (en la forma legal que s’acabi pactant) i que el seu rendiment depèn del resultat de l’empresa, com la resta d’emprenedors. El fet d’inscriure’t no t’assegura cap contacte. Les teves dades seran tractades segons la normativa vigent de protecció de dades.