Formulari d’inscripció a la jornada d’Àngels inversors

Aquesta informació serà facilitada al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i serà utilitzada únicament per la gestió de la Jornada amb Àngels Inversors o les accions que se’n derivin. La informació serà tractada amb total confidencialitat complint amb tot l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers informatitzats que continguin dades de caràcter personal. No s’utilitzarà ni es proporcionarà a tercers cap dada, ni es publicarà, total o parcialment, el contingut d’aquestes dades sense l’autorització prèvia de l’empresa o persona afectada.

Sending

Si vols inscriure el teu projecte utilitza el formulari d’inscripció al projecte: